Apel

Zwracam się z apelem do wszystkich Mieszkańców,  szczególnie zaś do właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości, aby przystąpić do pozimowych porządków na rzecz utrzymania czystości na terenie naszej gminy.

Gmina rozpoczęła  już prace w tym zakresie. Z chodników, ulic i pasów zieleni na bieżąco usuwane są nieczystości.

Dlatego proszę o przyłączenie się do wiosennych prac porządkowych, w poczuciu solidarnego obowiązku, a nade wszystko potrzeby  o dbałość i pozytywny wizerunek gminy.

Iwona Burek – pełniąca funkcję Wójta Gminy