Ogłoszenie wyników konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Herby w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 znajdą Państwo w załączniku.