Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

Realizując prośbę Państwowej Komisji Wyborczej, w załączeniu zamieszczamy ulotkę informacyjno – edukacyjną dotyczącą popularyzacji instytucji rejestru wyborców, w tym zasad ujmowania wyborców w rejestrze wyborców.

Załącznik: Ulotka informacyjna