„Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dla uczniów szkół

Logo programu Poznaj Polskę

Gmina Herby otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki  w wysokości 26.480 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I – III i IV – VIII szkół podstawowych. W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych tj.: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągniecia polskiej nauki. W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł i trzydniowe do kwoty 15.000 zł a 20% stanowi finansowy wkład własny.  Dyrektorzy ze szkół w naszej gminie mogli złożyć do organu prowadzącego maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki  (jeden wniosek dla klas I – III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII) a organ prowadzący składał zbiorczy wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do dofinansowania zakwalifikowały się dwie szkoły z naszej gminy tj. Szkoła Podstawowa w Olszynie i Szkoła Podstawowa w Lisowie. Uczniowie wyjadą na wycieczki, w których będą zwiedzać miasta: Kraków, Wrocław i Świdnicę wraz  z okolicznymi zabytkami. Wycieczki będą się odbywać do 15 grudnia 2021 r. Całkowita wartość zadania  wynosi 33.500 zł.

Załącznik: Plakat informacyjny

Baner programu "Poznaj Polskę", przedstawiający biało-czerwoną flagę, godło Polski, logo Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz logo programu "Poznaj Polskę"