Prace rozbiórkowe w miejscowości Mochała

GMINA HERBY, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby ZAWIADAMIA, że z powodu prowadzonych prac rozbiórkowych budynku byłej garbarni w dniu  13.09.2021r.  od godziny 16:00 do 14.09.2021r. do godziny 22.00 część drogi ul. Fabrycznej w miejscowości Mochała będzie nieprzejezdna (fragment drogi na wysokości rozbieranego budynku)

Za zaistniałą sytuację – przepraszamy.