Strażacy działają na rzecz mieszkańców Gminy Herby

Strażacy działają na rzecz Gminy Herby

W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych w Taninie i Olszynie wystąpili do Wójta Gminy Herby, z inicjatywą zmierzającą do dezynfekcji najważniejszych rejonów w przestrzeni publicznej.

Dnia 14 kwietnia druhowie rozpoczęli działania polegające na neutralizacji zagrożenia poprzez opryski obiektów za pomocą specjalnych środków. Odkażono ławki, kosze na śmieci, wiaty rowerowe, wiaty przystankowe, poręcze, przydrożne barierki oraz inne, newralgiczne punkty w obrębie gminy. Strażacy  prowadzili swoje działania na trasie: Herby – Kalina – Olszyna – Kierzki – Hadra – Chwostek – Tanina – Łebki – Braszczok – Lisów. W trakcie prowadzonej dezynfekcji jednostki nie napotkały na większe utrudnienia, zyskując aprobatę lokalnej społeczności, wspomagającej druhów w lokalizowaniu kolejnych miejsc wymagających sterylizacji.

To nie pierwsza aktywność ochotników w walce z koronawirusem, z którym zmaga się obecnie cała społeczność międzynarodowa. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Herby prowadzą również kampanię informacyjną, docierając z ostrzeżeniami we wszystkie zakątki gminy.

Dnia 16 kwietnia strażacy wszystkich jednostek OSP przy współpracy z samorządem, przystąpili do akcji „Maseczka dla Seniora 65+”, dostarczając każdemu z najstarszych mieszkańców gminy maseczkę ochronną do miejsca zamieszkania.