Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znajdują się w załączniku.