Wyniki konsultacji społecznych – dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Informacja Wójta Gminy Herby z dnia 10.03.2017 r. o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Herby do nowego ustroju szkolnego.

Szczegóły na naszej stronie BIP.

Załącznik: Informacja