Więcej o: Informacja

Informacja

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Informujemy, że w związku z zakończeniem roku podatkowego 2023 Kasa obliczy podatek dochodowy za większość emerytów, rencistów oraz osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Zaproszenie do udziału w ankiecie

Zaproszenie do udziału w ankiecie

W związku z obowiązkiem osiągnięcia przez gminy poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, wynikających z zapisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeprowadzana jest ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na terenie Gminy Herby w roku 2023. Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

Poniżej zamieszczamy druk ankiety do pobrania:

Pobierz druk ankiety

Wypełnioną ankietę należy przekazać/wysłać w terminie do 15 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.

Ankietę można również pobrać w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 14.

Więcej o: Informacja

Informacja

Wybory samorządowe już wiosną – zaktualizuj adres.

 

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Gminie Herby, musisz być osobą stale zamieszkującą na terenie naszej gminy. Jeśli chcesz zaktualizować swój adres w Centralnym Rejestrze Wyborców – już teraz złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki). Czytaj więcej “Informacja”

Więcej o: Informacja

Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2024r. nie uległy zmianie stawki opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Herby i w dalszym ciągu będą wynosić:

  • w przypadku odpadów segregowanych – 29,00 zł/osobę/miesiąc,
  • w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – 58,00 zł/osobę/miesiąc,
  • w przypadku ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów – 2,00 zł/osobę/miesiąc.

Czytaj więcej “Informacja”

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarządzenie nr OR.0050.1.2024 Wójta Gminy Herby z dnia  2 stycznia 2024r. w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Herby w roku 2024.

Pobierz plik ogłoszenia