Dożynki Gminne Olszyna 7-8 września 2019 r

W sołectwie Olszyna odbyły się kolejne Gminne Dożynki Gminy Herby.  Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się już w dniu 7 września 2019 r o godzinie 18:00 animacjami dla dzieci, występem zespołu „Masorz” i zabawą taneczną. Pomimo kapryśnej pogody pod namiotem występy i zabawa taneczna zgromadziły  sporą ilość chętnych do tańca.

W dniu 8  września  uroczystości rozpoczęły się przekazaniem chleba przez Starostów Dożynek w osobach Elżbiety i Lucjana Machoń  na ręce gospodarzy  dożynek Pani Iwony Burek – Wójt Gminy  i p. Józefa Kozielskiego Przewodniczącego Rady Gminy. Barwny korowód na czele z Gospodarzami,  Starostami, pocztami sztandarowymi jednostek ochotniczych straży pożarnych, trójkami sołeckimi i mieszkańcami gminy udał się na Mszę Świętą do kościoła parafialnego w Olszynie, którą odprawili ks. Jarosław Wiśniewski proboszcz parafii w Olszynie i ks. Kazimierz Bartosik -proboszcz parafii w Lisowie.  Po powrocie z kościoła głos zabrała Wójt Gminy, która powitała zaproszonych gości, podziękowała  rolnikom za ich trud i ciężką pracę, życzyła wszystkim radosnego świętowania oraz podziękowała za liczny udział. Tradycyjnie gospodarze Dożynek podzielili poświęcony chleb dożynkowy i poczęstowali przybyłych na dożynki gości i mieszkańców. Następnie rozpoczął się blok artystyczny w którym wystąpiły zespoły „Złota Jesień” i „Lisowianki”; dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Olszynie, tancerki z zespołu Grand Seven, mażoretki  „Copacabana” z Ciasnej, orkiestra dęta „Blaskapelle” z Świbia oraz cygański zespół „Vanessa & Sorba” Podsumowaniem uroczystości dożynkowych był  pokaz pirotechniczny, który wzbudził wielkie zainteresowanie uczestników  dożynek gminnych. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak udanej imprezy w szczególności mieszkańcom Sołectwa Olszyna składam serdeczne podziękowania.

Iwona Burek Wójt Gminy