Informacja

Informujemy wszystkich czytelników  Informacji Gminnych, że w ostatnim numerze Listopad 2019  na  stronie trzeciej  w artykule „Informacja dotycząca odpadów komunalnych” wkradł się błąd drukarski, a mianowicie:

W drugiej  rubryce tabeli  – „Odebrane odpady segregowane w tonach”  wydrukowano błędne dane:

Rok Było Powinno być
2018 7474,398 474,398
2019

styczeń-wrzesień

8842,150 842,150

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.