List Wojta Gminy do Pracowników Oświaty i uczniów

Przekazujemy list Wójta Gminy Herby, kierowany do Dyrektorów Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Pracowników oświaty i uczniów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018.

Załącznik: List Wójta Gminy