Ogłoszenie

W załączeniu publikujemy ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Załącznik: skan ogłoszenia