Święto Niepodległości w Gminie Herby

100 rocznica odzyskania niepodległości w całym kraju i również w Gminie Herby była obchodzona uroczyście. Uroczystości rozpoczęły się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Olszynie  już w dniu 10 listopada 2018 r o godzinie 16:00.  Uczniowie wraz z rodzicami pod nadzorem nauczycieli przygotowali  spektakl słowno – muzyczny  pokazujący drogę  do odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Główne uroczystości  odbyły  się w dniu 11 listopada 2018 r odprawieniem o godzinie 9:30  Mszy świętej  w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Herbach. W Mszy świętej udział wzięły poczty sztandarowe wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele  Służby Więziennej, członkowie Kół Emerytów w Herbach i w Lisowie, uczniowie  szkół z terenu gminy, Radni Gminy Herby a przede wszystkim licznie mieszkańcy gminy. Po mszy delegacje i wszyscy zgromadzeni na czele z wójt gminy p. Iwoną Burek i przewodniczącym Rady Gminy p. Józefem Kozielskim złożyli wieńce pod pomnikiem w Herbach. Druga część uroczystości niedzielnych odbyła się w Kościele Parafialnym w Lisowie, gdzie  uczniowie ze wszystkich placówek oświatowych biorący udział w konkursach organizowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Lisowie zaprezentowali wiersze własnej twórczości i pieśni patriotyczne. W pięknej scenerii kościoła wystawiono również prace uczniów: kartki do powstańców, plakaty z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości, książki itp.

Natomiast 12 listopada 2018 r  w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego  w Herbach  na podsumowanie uroczystości odbył się Koncert „Niepodległy Śląsk” współorganizowany  ze Stowarzyszeniem „Lubliniecki.pl”     W trakcie koncertu wysłuchano pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów   Małgorzaty Strąg, Wojciecha Poprawy oraz śpiewaków młodego pokolenia  Martina Filipiaka i Krystiana Stańczykiewicza przy akompaniamencie Janusza Frączka. Na scenie zaprezentowały  się również chóry – Lutnia oraz Canzona pod batutą Stefani Biela. Na zakończenie  głos zabrał obecny na koncercie Poseł na Sejm RP p. Andrzej Gawron, a za udział w tym pięknym wydarzeniu artystycznym wszystkim artystom, zaproszonym  gościom i przybyłym mieszkańcom serdeczne podziękowania złożyła Wójt Gminy – p. Iwona Burek.

W tym miejscu  jeszcze raz składamy podziękowania dyrektorom ZSZP w Olszynie, Lisowie i Herbach, księdzu proboszczowi parafii w Herbach Markowi Niewiadomskiemu  za odprawienie uroczystej mszy w intencji Ojczyzny, księdzu proboszczowi Parafii w Lisowie Kazimierzowi Bartosikowi za umożliwienie przeprowadzenia koncertu w kościele, wszystkim nauczycielom którzy zaangażowali się w przygotowanie uczestników przedstawień. Cieszę się i serdecznie dziękuję  za tak liczny udział  w imprezach rocznicowych  100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcia z obchodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynie w dniu 10.11 (sobota):