Szybki PIT za rok 2016

Szanowni Państwo

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, że w trakcie trwania akcji rozliczania dochodu za 2016 rok czynności związanych z dokonaniem takiego rozliczenia (pobór formularza, uzyskanie informacji, złożenie zeznania) można dopełnić w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu:

  • w poniedziałki w godzinach od 700 do  1800
  • od wtorku do piątku w godzinach  od 700 do  1500

Termin złożenia zeznania za rok 2016 upływa z dniem 02 maja 2017r.
Kasa w Urzędzie czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430

Podatnicy mogą skorzystać z informacji telefonicznej w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych pod następującymi numerami telefonów:

  • centrala (034) 352-83-00 oraz (034) 352-83-06 od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1500, a w poniedziałki od godziny 700 do 1800.

Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przesłania zeznań podatkowych i dokonywania wpłat podatku za pośrednictwem operatora pocztowego, jednakże koszty z tytułu przesłania zeznania oraz dokonania wpłaty podatku ponoszą podatnicy.

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych następuje w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego w jednej z trzech form:

  • na rachunek bankowy (jeżeli numer rachunku został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym),
  • w kasie urzędu (w tej sytuacji istnieje konieczność stawienia się w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty),
  • przekazem pocztowym (nadpłata zostanie pomniejszona w tym wypadku o koszt jej zwrotu).

Wpłat należnego podatku dochodowego za 2016 rok można dokonywać w kasie w  Urzędzie Skarbowym w Lublińcu lub na następujący numer rachunku bankowego:

NBP O/O KATOWICE 14 1010 1212 0014 7222 2300 0000       

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego przypomina o możliwości składania zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w formie elektronicznej i zachęca do jej stosowania.

Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl

a także w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu lub pod numerami telefonów:

  • informacja podatkowa (34) 352-83-06
  • informacja NIP (34) 352-83-09

Dodatkowo informujemy, iż w siedzibie tut. Organu można skorzystać z możliwości wysłania zeznania podatkowego za pośrednictwem  Internetu.

Zapraszamy również na stronę www.szybkiPIT.pl

Załączniki: