VII Międzygminny Konkurs Regionalny „Śląsk jest takie miejsce na Ziemi”

VII Międzygminny Konkurs Regionalny „Śląsk jest takie miejsce na Ziemi”

W dniu 25 kwietnia 2017r. w  Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie po raz kolejny odbył się Międzygminny Konkurs Regionalny „Śląsk jest takie miejsce na Ziemi”. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Herby Pani Iwona Burek oraz Starosta Lubliniecki Pan Joachim Smyła.

Konkurs jak co roku obejmował zagadnienia dotyczące przede wszystkim wiedzy historycznej i przyrodniczej regionu śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem w nim powiatu lublinieckiego oraz gmin wchodzących w jego skład. Przystąpili do niego uczniowie ze szkół podstawowych w: Herbach, Kochanowicach, Ciasnej i Olszynie.

Konkurs składał się z dwóch części. Część pierwszą stanowił test wiedzy, zaś druga – finałowa – miała charakter teoretyczno – praktyczny. W części tej uczniowie popisywali się swoją wiedzą  nie tylko przed Komisją Konkursową, ale również przed zgromadzoną  publicznością.

W Komisji Konkursowej zasiadali jak co roku, od wielu już lat Sekretarz Gminy Herby Pani Elżbieta Machoń oraz historyk Pan Damian Gołąbek. Wspomagali ich również nauczyciele z Herbów, Ciasnej i Kochanowic.

Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

I miejsce Magdalena Huć SP Kochanowice

II miejsce Miłosz Szynka ZPO Herby

III miejsce Przemysław Burek SP Olszyna

oraz wyróżnienia dla Wiktorii Kall z ZPO w Olszynie i Wiktorii Brzęczek z ZPO w Herbach.

Laureaci konkursu otrzymali z rąk pani wójt Iwony Burek oraz pana starosty Joachima Smyły dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe, które ufundowane zostały przez Urząd Gminy w Herbach i Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Po zakończonych zmaganiach wszyscy wysłuchali krótkiego występu wokalno – tanecznego w wykonaniu uczniów ze  szkoły w Olszynie.

Dyrekcja ZPO w Olszynie oraz organizatorki konkursu składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Herby oraz Staroście Lublinieckiemu za pomoc w organizacji konkursu oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród dla wszystkich uczestników konkursu.