Wyniki przedterminowych wyborów Wójta Gminy Herby

W wyniku wyborów przedterminowych, które odbyły się w dniu 23 kwietnia 2017 r. Wójtem gminy Herby wybrana została Pani Iwona Burek

Informujemy, że wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie dostępne są na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.