Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego gminy Herby na 2020 r.

Informujemy o ogłoszonym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Herby w roku 2020.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.