Procedura konkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej

Procedura konkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej – Towarzystwo Wędkarskie “OLSZYNKA Procedura konkursowa na dotację dla organizacji” w Olszynie

Wójt Gminy Herby publikuje ofertę Towarzystwa Wędkarskiego “OLSZYNKA” w Olszynie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

“Upowszechnienie wędkarstwa, sportu i rekreacji na zbiorniku wodnym, uczestnictwo w zawodach wędkarskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 można zgłaszać swoje uwagi dotyczące oferty na piśmie do Urzędu Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 24-284 Herby lub na adres e-mail: gmina@herby.pl (decyduje data wpływu). Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od zamieszczenia oferty, tj. do dnia 4 maja 22016 r. godz. 1530.

Oferta dostępna tutaj.